Hovedseksjon

IST direkte – registreringsverktøy

Som et ledd i piloteringen skal Aktivitetsskolen fra og med 26. februar 2018 (uke9) ta i bruk systemet IST Direkte, som er et registreringsverktøy til bruk for både foresatte og ansatte i Aktivitetsskolen. Systemet skal brukes til digital inn- og utregistrering av elevene og erstatter dagens papirbaserte krysselister. Det erstatter også de tidligere utfylte avtaleskjemaene ved at faste avtaler og tillatelser skal registreres av foresatte rett i systemet.

Endring av hjemsendingsavtaler som kun gjelder en spesifikk dag gjøres også i systemet. Det vil si at dagens ordning med epost, muntlig beskjed fra barnet og telefon til basen ikke lenger skal brukes. Det vil heller ikke foregå innkryss av elever på morgenåpning etter 08.00, da det er utetid for elevene og foresatte selv legger inn eventuelle beskjeder i systemet. Det planlegges at alle Aktivitetsskoler i Oslo skal ta systemet i bruk til skolestart høsten 2018.