Hovedseksjon

IKT

IKT-trapp

På en hensiktsmessig og forsvarlig måte lærer elevene å bruke digitale verktøy for å tilegne seg faglig kunnskap. Skolen har laget en plan, kalt "IKT-TRAPPA," for å sikre at elevene lærer i henhold til Kunnskapsløftet. 

Høsten 2016 invisterte skolen og AKS i to klassesett av iPad som brukes av 1. og 2.trinn. De andre trinnene har bærbare PCer i tillegg til at vi har et datarom.

Den digitale plattformen blir mer og mer viktig i dagens og fremtidens samfunn. Skolen fokuserer på nettvett og kildekritikk sammen med elevene for å forberede dem på best mulig måte.