BliMe 2019

1

Som et resultat av godt samarbeid mellom naboskolene ble det i år bestemt at Godlia og Trasop skole skulle stå møtes for å danse årets BliMed-dans sammen.

Det var over tolv hundre elever som samlet seg i skolegården på Godlia, og gjorde en skikkelig flott innsats i dansen. Et spektakulært syn, rett og slett!