Blime-dansen!

Dansende bar

I et skikkelig vått og regntungt storefri samlet elever og lærere seg i skolegården og danset seg gode og varme i Blime-dansen. God fredagsstemning!