Brukerundersøkelse AKS 2019

AKS-figur-dataskjerm-rosa

UDE oppfordrer alle foresatte med barn 1.-4.trinn – også de som ikke har barn i AKS – samt foresatte med barn 5.-7.trinn som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å delta. Undersøkelsen kan gjennomføres ved å gå inn på følgende webside: https://aks.vardehartmark.no/aks/

 

Det vil også være mulig å svare på undersøkelsen på de forskjellige basene da det blir gjort tilgjengelig I-pader.