Byrådsbesøk

Byrådsbesøk

19.desember 2017 overtok Inga Marte Thorkildsen vervet som byråd for oppvekst og kunnskap. Som sitt aller første skolebesøk var det Godlia hun besøkte. Her ble hun møtt av det flinke friminuttkoret vårt som sang "Vi". Tro meg: Ikke et øye var tørt da sangen sluttet. Skolen presenterte mange av områdene vi jobber med som elevmegling, elevråd, AKS, trivsel og læring. Et par av klassene fikk besøk, i tillegg til AKS-kjøkkenet.