Skriftlig vurdering

its learning

Halvårsvurderingen blir publisert digitalt i læringsplattformen itslearning mandag 15.januar mellom

kl.8.00-15.30. Den skriftlige vurderingen krever ikke underskrift fra foresatte.

Elever på 1.og 2. trinn vil få skriftlig vurdering i fagene norsk og matematikk.

Elever på 3.-7. trinn vil få skriftlig vurdering i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag.

Alle elever får skriftlig vurdering i sosial kompetanse, arbeidsvaner og orden.

Hvordan finne den skriftlige halvårsvurderingen:

  • Gå inn på skolens hjemmeside https://godlia.osloskolen.no/
  • Logg deg inn som foresatt (øverst i høyre hjørne)
  • Klikk på ikonet its
  • Velg 1.termin
  • Velg "Halvårsvurdering barnetrinn" under "Brev"