Skolen samlet til sang

2

I dag var hele skolen samlet i skolegården til felles sang. De yngste elevene på 1.trinn ble presentert og fikk stor applaus. Det nye elevrådet fikk vist seg frem og elevmeglerne fortalte hvordan de kan hjelpe til slik at alle har det godt her på Godlia. Nye lærere og assistenter ble også presentert. Vi avsluttet samlingen med å synge sangen AntiJantelov i kanon.