Trenger du noen å snakke med?

.

Hvis du trenger noen å snakke med kan du ta kontakt med:

 

Vi bryr oss om deg og hører gjerne fra deg 😊.

 

Du kan også ringe:

Alarmtelefon for barn og unge:         tlf 116 111 (åpen hele døgnet)

Kirkens SOS:                                     tlf 22 40 00 40 (åpen hele døgnet)

Barnevernsvakten i Oslo:                   tlf 22 70 55 80 eller 92 83 83 28 (åpen hele døgnet)

Mental helses hjelpetelefon:              tlf 116 123 (åpen hele døgnet)

Kors på halsen (Røde kors):               tlf 800 33 321 (åpent kl. 14.00-22.00)

Helsesykepleier i bydel Østensjø, mandag-torsdag kl. 10-14: tlf. 4767.3829.