Velkommen til nytt skoleår!

Skolestart

Vi håper alle har hatt en fin sommer!

Elevene på 2.-7.trinn møter kl. 08.25, og følger vanlig timeplan. Elever på 2.-4.trinn har skoledag frem til kl. 13.30. AKS har åpent fra kl. 07.30, og etter skoledagens slutt fram til kl. 17.00. 

Vi ønsker spesielt velkommen til årets 1.trinnselever. Elevene ropes opp på trappa ved A- inngangen kl. 10, og har skoledag frem til kl. 13.