Velkommen til skolen tirsdag 12.mai!

.

Skoledagen starter og slutter til forskjellig tid, og alle trinn skal møte i skolegården på avtalt sted:

  • 1.-2.trinn starter kl. 08.30, og slutter kl. 13.00 (AKS til kl. 16.00). Oppmøte ved inngang A.
  • 3.-4.trinn starter kl. 08.45, og slutter kl. 13.15 (AKS til kl. 16.00). Oppmøte- 3.trinn ved inngang C, og 4.trinn ved inngang A.
  • 5.-6.trinn starter kl. 08.15, og slutter kl. 13.15. Oppmøte ved inngang A.
  • 7.trinn starter kl. 08.15, og slutter kl. 13.15. Oppmøte ved inngang B.

Foresatte som følger til skolen må levere barna ved inngang til skolens område.