Ledelse og administrasjon

Ledelsen 

Rektor

Sverre Andenæs
E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

Ass.rektor

Siw Anita Johnsen
E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør

Elin Håkonsen
E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

Aktivitetsskoleleder 

Henrik Wettre Holthe
E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder

Wenche Lisbeth Øye Hansen
E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

Førstesekretær

Siv Cathrine Haugen
E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer

Kristin Tolg
E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester

Imbran Zenuni
E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no