Skriving i alle fag

Ifølge OECD er skriving en av de absolutt aller viktigste ferdighetene som skolene bør stimulere til. Ikke bare er skriving en nøkkelkompetanse for læring i alle fag. Gode skriveferdigheter er også en forutsetning for aktiv deltakelse i et tekstbasert samfunn. Vi ser frem til å kurses nærmere med dette som mål.