Skolestartere høsten 2021

Aktivitetsskolen grønn logo

Det er gratis kjernetid for alle 1. trinnselever i hele Oslo. Man kan lese mer om hva det innebærer under fanen Aktivitetsskolen - Aktivitetsskolen på Godlia - Gratis AKS etter skolen.

Selv om man kun ønsker å benytte seg av det tilbudet som er gratis, må man søke. Alle som får skoleplass ved Godlia skole, vil også få plass i Aktivitetsskolen hvis man ønsker det.

Aktivitetsskolen åpner mandag 2. august 2021 og vil ha hele dager frem til undervisningsdelen starter 16. august.

Aktivitetsskolen vil også være tilstede ved førskoledagene i mai/juni, og vil sende ut mer informasjon i løpet av våren.

 

Ta kontakt med Aktivitetskoleleder Henrik hvis det er noen spørsmål.