Skolestartere høsten 2018

Aktivitetsskolen grønn logo

Det er ikke nødvendig å søke om plass i Aktivitetsskolen før vedtak om skoleplass foreligger. Alle skolestartere som får skoleplass ved Godlia skole, vil også få tilbud om plass i Aktivitetsskolen. Alle søknader vil bli behandlet i løpet av mai. De som allerede har søkt om plass trenger ikke å søke på nytt, men vil ikke motta svar før mai.

Det er bare å ta kontakt med AKS-leder Henrik hvis det er noen spørsmål.