Hovedseksjon

Skolestartere høsten 2022

Aktivitetsskolen grønn logo

Det er gratis kjernetid for alle 1. trinnselever i hele Oslo. Man kan lese mer om hva det innebærer under fanen Aktivitetsskolen - Aktivitetsskolen på Godlia - Gratis AKS etter skolen.

Selv om man kun ønsker å benytte seg av det tilbudet som er gratis, må man søke. Alle som får skoleplass ved Godlia skole, vil også få plass i Aktivitetsskolen hvis man ønsker det.

Aktivitetsskolen åpner mandag 1. august 2022 og vil ha hele dager frem til undervisningsdelen starter 22. august. Hvis man har søkt om kun gratis kjernetid, kan man kun benytte AKS to dager pr. uke når det er skoleferie.

Aktivitetsskolen vil også være tilstede ved førskoledagene i mai/juni, og vil sende ut mer informasjon i løpet av våren. 

 

Ta kontakt med Aktivitetskoleleder hvis det er noen spørsmål.