Skolemelk

Tine har innført system for elektronisk bestilling av skolemelk. Brosjyre og mer informasjon vil bli utdelt til elevene ved skolestart. 

På Godlia skole bestiller foresatte melk ved å logge seg på skolemelk.  Ved spørsmål kan disse rettes til skolens kontor eller kontaktlærer.

Skolemelk