Hovedseksjon

Skolemelk

Tine har innført system for elektronisk bestilling av skolemelk. 

På Godlia skole bestiller foresatte melk ved å logge seg på skolelyst.  Ved spørsmål kan disse rettes til skolens kontor eller kontaktlærer.