Skolens historie

Godlia skoles historie

I mai 1981 vedtok Oslo Bystyre å nedlegge skolen på grunn av synkende elevtall i området, og skolen stengte sommeren 1981. Skolene Trasop og Godlia ble slått sammen til en 1 - 9 skole med navnet Trasop/Godlia skole. Lokalene på Godlia skole ble tidvis benyttet av Østlandske Musikkonservatorium og som avlastningslokaler for enkelte klassetrinn fra Trasop/Godlia skole, Skøyenåsen skole og Høyenhall skole i perioden fra 1981 - 1998.
Som følge av økende elevtall i distriktet vedtok Oslo Bystyre 25.09.1996 å gjenåpne Godlia skole fra august 1998.

 

Skoleanlegget gjennomgikk en fullstendig rehabilitering våren 1998, og det ble bygget en ny paviljong i skolegården. I tillegg har skolen en paviljong (kalt ”Humla”) ved Trasop skole. 17. august 1998 startet 179 elever fordelt på 1. - 4. årstrinn på den “nye” Godlia skole. Siden 2001 har skolen hatt elever på 1. – 7. årstrinn. Knut Arne Karlsrud var rektor ved Godlia skole fra gjenåpningen i 1998 og frem til 1. august 2007. I perioden 1.august 2007 til 1.august 2011 var Nina Merete Norli rektor. Morten Relbo var rektor i perioden 1.august 2011 til 1.august 2013. Fra 1.august 2013 startet Øyvind Bibow Hansen som rektor.