FAU

FAU står for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU består av foreldrerepresentanter fra alle trinn. Ved Godlia skole velges det to foreldre fra hvert trinn. Representantene velges for ett år av gangen, med oppfordring om å være med lenger. FAU har en leder, nestleder, kasserer og sekretær. De øvrige medlemmene i FAU er delt inn i ulike arbeidsgrupper.

Leder i FAU heter Anders Granås Kjøstvedt, e-post anders.kjostvedt@hioa.no

 

Les om Foreldrerådet for grunnopplæringen (FUG)