Hovedseksjon

FAU

FAU står for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU består av foreldrerepresentanter fra alle trinn. Ved Godlia skole velges det to foreldre fra hvert trinn. Representantene velges for ett år av gangen, med oppfordring om å være med lenger. FAU har en leder, nestleder, kasserer og sekretær. De øvrige medlemmene i FAU er delt inn i ulike arbeidsgrupper.

 

Styret i FAU 2021-2022 består av:

·       Leder:            Eivind Hauger (eivind.hauger@gmail.com)

·       Nestleder:     Richard Lees ( richardlees@hotmail.com)

·       Kasserer:        Pia Langset (pia.l@wemail.no

·       Sekretær:        Kristin Wold (kristin.fjelnseth@gmail.com)

 

Møtedatoer skoleåret 2022-2023:

14.09, 12.10, 07.12, 18.01, 15.03, 31.05

 

Les om Foreldrerådet for grunnopplæringen (FUG)

Informasjonsskriv fra FAU

Hjem–skolesamarbeid i Osloskolen

Veilederen Samarbeid hjem–skole gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS.

Last ned råd for å lykkes med hjem–skolesamerbeid (PDF).

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet. Hjem-skolesamarbeid gir tips om hvordan du som foresatt kan bidra til et inkluderende skolemiljø og være med å påvirke skolens utvikling. 

Veilederen er laget av Utdanningsetaten i Oslo på oppdrag fra byråd for oppvekst og kunnskap. 

Saksliste FAU 2022-2023

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU