FAU

FAU står for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU består av foreldrerepresentanter fra alle trinn. Ved Godlia skole velges det to foreldre fra hvert trinn. Representantene velges for ett år av gangen, med oppfordring om å være med lenger. FAU har en leder, nestleder, kasserer og sekretær. De øvrige medlemmene i FAU er delt inn i ulike arbeidsgrupper.

Leder i FAU heter Anders Granås Kjøstvedt, e-post anders.kjostvedt@hioa.no

Møtedatoer skoleåret 2018-2019:

17/10, 5/12, 16/1, 6/3, og 29/5.

FAU- representanter skoleåret 2018-2019 

 

Les om Foreldrerådet for grunnopplæringen (FUG)

Hjem–skolesamarbeid i Osloskolen

Veilederen Samarbeid hjem–skole gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS.

Last ned råd for å lykkes med hjem–skolesamerbeid (PDF).

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet. Hjem-skolesamarbeid gir tips om hvordan du som foresatt kan bidra til et inkluderende skolemiljø og være med å påvirke skolens utvikling. 

Veilederen er laget av Utdanningsetaten i Oslo på oppdrag fra byråd for oppvekst og kunnskap. 

Drawing of a city