Hovedseksjon

Godlia/Trasop koret

GT-koret

Det består av elever fra Godlia og Trasop skole. Les mer på hjemmesiden til koret.