Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet

Hver klasse foretar valg blant elever som har lyst til å bli elevrådsrepresentanter. Det velges også vara-representanter. Valgene gjennomføres etter skolestart på høsten. I elevrådet velges det så et styre som består av de valgte representantene på 5. - 7.trinn. Elevrådsstyret har egne møter hvor de planlegger aktiviteter som elevrådet skal gjennomføre. Saker som opptar elevene blir tatt opp og drøftet på disse møtene. Elevrådsstyret får også trening i å lede elevrådsmøter. Disse blir gjennomført høst- og vårhalvåret. Elevrådsleder holder 17. mai-talen hvert år.

Elevrådet jobber med følgende:

  • Plan for holdningsskapende arbeid
  • Generell trivsel på skolen
  • Fordeling av ballbaner
  • Diverse saker som opptar elevene

Kontaktperson for elevrået er rektor Sverre Andenæs