Hovedseksjon

Vår profil

Bilde av skolen med skolemottoet

Godlia skole er en barneskole i bydel Østensjø med 500 elever og 80 ansatte. Skolen ligger landlig til i nærheten av Østmarka med gode og varierte uteområder som innbyr til alternative læringsarenaer.

Vårt mål er at elever, foresatte og ansatte skal møte et inkluderende og trygt skolemiljø med høy faglig standard, der elevenes læring og utvikling står i sentrum.

Skolens viktigste satsingsområder er lese-, skrive- og matematikkopplæringen, IKT, tilpasset opplæring, et skolemiljø fritt for vold, mobbing og rasisme, trivsel og godt arbeidsmiljø.Vi tilrettelegger for aktiv elev- og foreldremedvirkning i arbeidet for et mobbefritt og godt skolemiljø der elevmeglerne har en viktig rolle.

Et godt og konstruktivt samarbeid med foresatte og skolens ulike samarbeidsorganer er viktig for skolens arbeid.

Godlia skoles plassering i nærheten av Østmarka gir gode muligheter for utstrakt bruk av fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi tilrettelegger for aktiv elev- og foreldremedvirkning i arbeidet for et mobbefritt og godt skolemiljø. Elevene deltar, via skolemeglingen og i arbeidsmiljøutvalget, aktivt i skolens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Elever, foreldre og ansatte skal møte et inkluderende og trygt skolemiljø med høy faglig standard.

På fritiden har skolens elever ulike fritidstilbud. Godlia/Trasop Musikkorps, Godlia/Trasop-koret og Oppsal Idrettsforening er viktige samarbeidspartnere på dette feltet.

Godlia skole er en VI-skole, og vi skal alle sammen sørge for at skolen vår er ET TRYGT STED Å VÆRE OG ET GODT STED Å LÆRE.