Ledelse og administrasjon

Ledelsen 

 

 Sverre Andenæs

Rektor

 

Sverre Andenæs

E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

 

 

 Siw Anita

Ass.rektor

 

Siw Anita Johnsen
E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

 

 

 Elin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsinspektør

 

Elin Håkonsen
E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsskoleleder 

 

 Henrik Wettre Holthe
 E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

 

 

Wenche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontorleder

 

 Wenche Lisbeth Øye Hansen
 E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

 Førstesekretær

 Siv Cathrine Haugen

 E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

 

Kristin Tolg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiallærer

 

 Kristin Tolg
 E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

  

 

 

Vaktmester

Imbran Zenuni

 E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no