Ledelse og administrasjon

Ledelsen 

 

Siw Anita

 

 

Fung. rektor

 

Siw Anita Johnsen
E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

 

 

 Karina

Undervisningsinspektør

 

Karina Fernandez Velten
E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 Undervisningsinspektør

 

 Astrid Kibsgaard
 E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

  

 

 

 

 

 

 Aktivitetsskoleleder 

 

 Henrik Wettre Holthe
 E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 Kontorleder

 

 Wenche Lisbeth Øye Hansen
 E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

 

 Førstesekretær

 Siv Cathrine Haugen

 E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

 

 Sosiallærer

 

 Marit Omdal Aalen
 E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no

  

 

 

 

 

 

Vaktmester

Imbran Zenuni

 E-post: godlia@ude.oslo.kommune.no