Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

 Ledelsen 

 Sverre Andenæs

 Rektor

 Sverre Andenæs

 

 

 

 Assisterende rektor (trinnansvar 5. - 7.trinn)

 Elin Håkonsen
 

 

 Undervisningsinspektør (trinnansvar 1. - 4.trinn)

 Ilse Marie Restani (begynner 29.mai)

 

 

 Aktivitetsskoleleder 

 Viktoria Tønnesen Jodin

 

Sosiallærer

Synnøve Finnøy Andersen

 

 

 Kontorleder

 Wenche Lisbeth Øye Hansen
 

 

 Førstesekretær

 Siv Cathrine Haugen

 

  

 Vaktmester

 Imbran Zenuni