Hovedseksjon

Matematikk

Høsten 2015 fikk Godlia skole delta i prosjektet "Alle teller" som gikk over to år. Prosjektet er rettet inn mot regning på 1.-4.trinn, men alle lærerne deltok uavhengig hvilke trinn eller fag de underviser i. Dette inspirerte til videre arbeid med faget og høsten 2017 deltar Godlia skole i prosjektet "Tenke mer - regne bedre."  Prosjektet er rettet mot elevene på 5.-7.trinn, også her deltar alle lærerne. 

Du kan lese om "Alle teller" i en  artikkel om kurset og kursholderne her i PDF-utgave.