Hovedseksjon

Elevmegling

Elevmegling

Metoden meglerne lærer, er den som brukes i saker i Konfliktrådet. Elevmegling er et viktig arbeidsverktøy for å løse konflikter mellom elever. Den oppgaven elevmeglerne utfører på skolen vår, mener vi er svært viktig for elevmiljøet. Elevmeglerne blir valgt ut og får opplæring i slutten av 5. klasse, derfor fungerer de hovedsakelig som meglere i 6. og 7. klasse.

Det er 10 meglere på hvert trinn, like mange gutter og jenter. På Godlia skole er oppgaven til meglerne å være positive støttespillere i friminuttene, de kan hjelpe elever i konflikter ute eller de kan megle i saker inne på meglerrommet vårt. Erfaringsmessig blir de fleste sakene løst på stedet ute. Elevmeglerne kan en stole på, de har også som oppgave å se etter om noen elever går alene i friminuttene, da prøver de å hjelpe disse inn i lek med jevnaldrende.

Elevmeglerne kjennetegnes ved oransje vester, og det er også bilder av dem ved skolens innganger. Meglerne får oppfølging av tre ressurslærere. Det er populært å være megler, derfor er det alltid mange søkere til jobben.