Kurs og aktiviteter

For 2., 3. og 4. trinn deler vi året i perioder og utformer en kurskatolog til hver periode. Da må alle melde seg på de aktivitetene man ønsker å delta på i hele perioden. Mellom kursperiodene vil de fleste aktivitetene være åpne slik at man kan velge samme dag om man ønsker å være med. Alle aktivitetene blir informert om gjennom ukeplanene som sendes på mail hver fredag.

1. trinn har ikke kurskatalog, men en variasjon av åpne og påmeldte aktiviteter gjennom året som står på ukeplanene.

Kurskatalogene for 2. - 4. trinn kan du laste ned her: 

Kurskatalog periode 3 skoleåret 2017/2018

 Kurskatalog periode 2 skoleåret 2017/2018

Kurskatalog periode 1 skoleåret 2017/2018