Kurs og aktiviteter

For 2., 3. og 4. trinn deler vi året i perioder og utformer en kurskatolog til hver periode. Da må alle melde seg på de aktivitetene man ønsker å delta på i hele perioden. Mellom kursperiodene vil de fleste aktivitetene være åpne slik at man kan velge samme dag om man ønsker å være med. Alle aktivitetene blir informert om gjennom ukeplanene som sendes på mail hver fredag.

1. trinn har ikke kurskatalog, men en variasjon av åpne og påmeldte aktiviteter gjennom året som står på ukeplanene.

Den første perioden fra skolestart til høstferien er en prøveperiode. Det vil si at både vi og elevene skal prøve ut forskjellige aktiviteter slik at man har et bedre grunnlag for påmelding til periode 2 som starter etter høstferien. Det blir ikke laget kurskatalog for periode 1, men alle aktivitetene annonseres på ukeplanene.

 

For perioden mellom høstferien og desember har vi i år valgt at hver base utformer sitt eget aktivitetsprogram. Dette har vi gjort fordi vi trenger en større fleksibilitet i denne perioden enn det en kurskatalog med faste kurs gir.

2. - 4. trinns aktivitetsprogram er sendt ut og kan i tillegg lastes ned her:

Aktivitetsprogram 2. trinn høst 2018

Aktivitetsprogram 3. trinn høst 2018

Aktivitetsprogram 4. trinn høst 2018