Kurs og aktiviteter

Vi deler året i perioder og utformer en kurskatolog til hver periode.

Kurskatalogene kan du laste ned her: Kurskatalog periode 1 skoleåret 2017/2018