Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg (SMU). Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men det har ikke rett til å fatte bindende vedtak. SMU kan be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet ved skolen. 

På skolen følger vi et årshjul for å sikre god oppfølging.

Kilder

Opplæringslova § 11-1a (hentet 10.11.2015)

Skolemiljøutvalg (hentet 11.8.2016)

Hjem–skolesamarbeid i Osloskolen

Veilederen Samarbeid hjem–skole gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS.

Last ned råd for å lykkes med hjem–skolesamerbeid (PDF).

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet. Hjem-skolesamarbeid gir tips om hvordan du som foresatt kan bidra til et inkluderende skolemiljø og være med å påvirke skolens utvikling. 

Veilederen er laget av Utdanningsetaten i Oslo på oppdrag fra byråd for oppvekst og kunnskap.