Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Hva er skolehelsetjenesten:

De fleste barn, unge og foreldre kan få behov for råd og veiledning for små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen eller videregående skole. Hver skole i Bydel Østensjø har en helsesykepleier, og skolehelsetjenesten er en del av det lovpålagt helsetilbudet i kommunen.

Målet å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeide med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, som for eksempel samarbeid gjennom undervisning eller gjennom ressursteamet på skolene, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan.

Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.

Hva tilbyr skolehelsetjenesten:

 • Helsesykepleier på alle skoler
 • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
 • Helseopplysning individuelt og i grupper
 • Undervisning og rådgivning for elever, foreldre og lærere
 • Foreldreveiledning
 • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
 • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familie

Link til Skolehelseplanen

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier Hilde Raaberg

Telefon:  47 67 68 90

E-post: hilde.lise.raaberg@bos.oslo.kommune.no

Til stede på skolen: mandag-fredag, kl. 09-15

 

Foresatte kontakter fastlege ved helsespørsmål. For spørsmål som knytter seg til skolehverdagen må foresatte kontakte kontaktlærer. Kontaktlærer tar kontakt med skolens ledelse ved behov. 

Elevene vil følge normalt vaksinasjonsprogram dette skoleåret.

 

Postadresse: 
Helsetjenester barn og unge
Skolehelsetjenesten v/helsesykepleier Godlia skole
Stallerudveien 97
0693 Oslo

 

Avdelingsleder for skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom:

Line Skaarud, telefon: 94015163 

Epost: line.skaarud@bos.oslo.kommune.no

 

Informasjon om hodelus

Har dere oppdaget hodelus, så er det noen tiltak dere må foreta dere for å bli kvitt dem. God og forklarende film om temaet finner du på YouTube, ellers anbefales også artikkelen fra lusfrinorge

Vaksiner

På nettsiden til Folkehelseinstituttet kan du lese mer om vaksiner og vaksinasjon. Vi anbefaler spesielt å lese mer om vaksinen på 7. trinn - HPV-vaksinen (vaksine for forebygging av livmorhalskreft). Vaksinen blir tilbudt alle elever på 7.trinn.

Helsenorge.no

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:

 • Logg deg inn på helsenorge.no
 • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
 • Klikk på helsekontakter
 • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
 • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten