Skolehelsetjenesten

Hva er skolehelsetjenesten:

De fleste barn, unge og foreldre kan få behov for råd og veiledning for små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen eller videregående skole. Hver skole i Bydel Østensjø har en helsesykepleier, og skolehelsetjenesten er en del av det lovpålagt helsetilbudet i kommunen.

Målet å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeide med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, som for eksempel samarbeid gjennom undervisning eller gjennom ressursteamet på skolene, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan.

Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.

Hva tilbyr skolehelsetjenesten:

  • Helsesykepleier på alle skoler
  • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
  • Helseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning for elever, foreldre og lærere
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familie

Link til Skolehelseplanen

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier: Birgitte Pedersen

Tilstede: Tirsdag-Fredag 08.30-15.00

Telefon: 47676890/ 22757403

Epost: birgitte.pedersen@bos.kommune.oslo.no

Postadresse: 
Helsetjenester barn og unge
Skolehelsetjenesten v/helsesykepleier: Birgitte Pedersen
Stallerudveien 97
0693 Oslo

Avdelingsleder for skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom:

Jannicke Feilberg-Jacobsen, telefon: 48208088

Epost: jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no

 

Skolehelsetjenestens tilbud kan i perioder være noe begrenset på grunn av Covid19-pandemien. Anbefalinger fra sentral og lokal helsemyndigheter følges.

 

Informasjon om hodelus

Har dere oppdaget hodelus, så er det noen tiltak dere må foreta dere for å bli kvitt dem. God og forklarende film om temaet finner du på You Tube, ellers anbefales også artikkelen fra lusfrinorge

Vaksiner

På nettsiden til Folkehelseinstituttet kan du lese mer om vaksiner og vaksinasjon. Vi anbefaler spesielt å lese mer om vaksinen for jenter på 7. trinn - HPV-vaksinen (vaksine for forebygging av livmorhalskreft).