Skolehelsetjenesten

Ved sykdom og skade henvises elevene til legesenteret eller til egen lege. Selv om det ikke gis behandling av sykdom, gis det gjerne råd og hjelp ved helseproblemer, skader og sykdom. En av skolehelsetjenestens hovedoppgaver er å kartlegge elevenes behov og henvise videre når det er nødvendig. Det gis helseopplysning, helseveiledning og samtaletilbud individuelt, i grupper eller i hel klasse på ulike klassetrinn.

 Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet ved skolen og har blant annet jevnlige møter med sosiallærere og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

 

Les mer om tilbudet fra skolehelsetjenesten her - inkludert vaksineprogrammet, eller hva skolehelsetjensten tilbyr

 

Nytt tilbud til alle foreldre  

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.

 

Barnemark

Fra tid til annen får skolen melding om at et barn har blitt smittet med barnemark. Barnemark er infeksjon med marken Enterobius vermicularis i tarmen. Marken er ikke farlig, men den er svært irriterende og smittsom, og bør derfor behandles så fort som mulig. På grunn av smittefaren bør også skolen varsles når barnemark oppdages.

Barnemark gir ofte en intens kløe rundt endetarmsåpningen, som gjerne forverres på kvelds- og nattestid. Barnemark kan også gi søvnvansker og rastløshet. Barnemark behandes med Vermox eller Vanquin som fås kjøpt uten resept på apoteket. Behandlingen tar vanligvis 2-7 uker.

For mer informasjon trykk her.