Hovedseksjon

Arbeid for et trygt, godt og inkluderende miljø

Skolen har et tett samarbeid med elevene gjennom elevsamtaler, elevrådet, elevmeglere, tipsplakater laget i klassene og felles udiskutable regler (se bildet nederst i artikkelen). 

Det er mye nyttig informasjon å lese om arbeid mot mobbing på disse lenkene: Nullmobbing.no og mobbing i skolen

Du kan lese mere om elevens psykososiale skolemiljø i brosjyren som Utdanningsdirektoratet (PDF) har laget.

Skolens 7 udiskutable regler