Hovedseksjon

Ordensregler

I tillegg har Godlia skole gjennom elevrådet, FAU, pedagogisk personale og i driftsstyret vedtatt "Godlia skoles 7 udiskutable regler".

Regler for orden og oppførsel i Osloskolen  

Godlia skoles 7 udiskutable regler:
- Jeg er en god venn og lar alle få være med i leken
- Jeg følger STOPP-regelen
- Jeg mobber ingen og respekterer alle
- Jeg bruker ikke ufint språk og er ikke voldelig
- Jeg retter meg etter voksnes beskjeder 
- Jeg møter presis og holder avtaler
- Jeg tar vare på skolen og alt utstyret på skolen