Ordensregler

I tillegg har Godlia skole gjennom elevrådet, FAU, pedagogisk personale og i driftsstyret vedtatt "Godlia skoles 7 udiskutable regler.

Regler for orden og oppførsel i Osloskolen