Hovedseksjon

Åpningstider

Aktivitetsskolens logo Grønn

Aktivitetsskolen er åpen fra klokken 07.30 til undervisningsstart og fra undervisningsslutt til 17.00. Aktivitetsskolen er åpne alle dager som ikke er røde bortsett fra jul- og nyttårsaften. De dagene hvor skolen er stengt og Aktivitetsskolen er åpen har vi åpningstid fra 07.30-17.00 om ikke noe annet er spesifisert.

Åpningstid

Vanlige dager:  fra 07.30 til skolestart og

                             fra skoleslutt til 17.00

På hele dager:  07.30 - 17.00